Pages

Thursday, January 19, 2017

RICHEST 1% WILL OWN MORE THAN ALL THE REST BY 2016

RICHEST 1% WILL OWN MORE THAN ALL THE REST BY 2016

ദരിദ്രനും സമ്പന്നനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ലോകത്തും ഇന്ത്യയിലും സ്ഫോടനാത്മകം

The combined wealth of the richest 1 percent will overtake that of the other 99 percent of people next year unless the current trend of rising inequality is checked, Oxfam warned today ahead of the annual World Economic Forum meeting in Davos.The international agency, whose executive director Winnie Byanyima will co-chair the Davos event, warned that the explosion in inequality is holding back the fight against global poverty at a time when 1 in 9 people do not have enough to eat and more than a billion people still live on less than $1.25-a-day.Byanyima will use her position at Davos to call for urgent action to stem this rising tide of inequality, starting with a crackdown on tax dodging by corporations, and to push for progress towards a global deal on climate change.
Wealth: Having It All and Wanting More, a research paper published today by Oxfam, shows that the richest 1 percent have seen their share of global wealth increase from 44 percent in 2009 to 48 percent in 2014 and at this rate will be more than 50 percent in 2016. Members of this global elite had an average wealth of $2.7 million per adult in 2014.Of the remaining 52 percent of global wealth, almost all (46 percent) is owned by the rest of the richest fifth of the world’s population. The other 80 percent share just 5.5 percent and had an average wealth of $3,851 per adult – that’s 1/700th of the average wealth of the 1 percent.
Winnie Byanyima, Executive Director of Oxfam International, said: “Do we really want to live in a world where the one percent own more than the rest of us combined? The scale of global inequality is quite simply staggering and despite the issues shooting up the global agenda, the gap between the richest and the rest is widening fast.“In the past 12 months we have seen world leaders from President Obama to Christine Lagarde talk more about tackling extreme inequality but we are still waiting for many of them to walk the walk. It is time our leaders took on the powerful vested interests that stand in the way of a fairer and more prosperous world.  “Business as usual for the elite isn’t a cost free option – failure to tackle inequality will set the fight against poverty back decades. The poor are hurt twice by rising inequality – they get a smaller share of the economic pie and because extreme inequality hurts growth, there is less pie to be shared around.”
Lady Lynn Forester de Rothschild, Chief Executive Officer of E.L. Rothschild and chairman of the Coalition for Inclusive Capitalism, who is speaking at a joint Oxfam-University of Oxford event on inequality today, called on business leaders meeting in Davos to play their part in tackling extreme inequality.She said: “Oxfam’s report is just the latest evidence that inequality has reached shocking extremes, and continues to grow. It is time for the global leaders of modern capitalism, in addition to our politicians, to work to change the system to make it more inclusive, more equitable and more sustainable.  “Extreme inequality isn't just a moral wrong. It undermines economic growth and it threatens the private sector's bottom line.  All those gathering at Davos who want a stable and prosperous world should make tackling inequality a top priority."Oxfam made headlines at Davos last year with the revelation that the 85 richest people on the planet have the same wealth as the poorest 50 percent (3.5 billion people). That figure is now 80 – a dramatic fall from 388 people in 2010. The wealth of the richest 80 doubled in cash terms between 2009-14.
The international agency is calling on government to adopt a seven point plan to tackle inequality:Today’s research paper, which follows the October launch of Oxfam’s global Even It Up campaign, shines a light on the way extreme wealth is passed down the generations and how elite groups mobilise their vast resources to ensure global rules are favourable towards their interests. More than a third of the 1645 billionaires listed by Forbes inherited some or all of their riches.Twenty percent of billionaires have interests in the financial and insurance sectors, a group which saw their cash wealth increase by 11 percent in the 12 months to March 2014. These sectors spent $550 million lobbying policy makers in Washington and Brussels during 2013. During the 2012 US election cycle alone, the financial sector provided $571 million in campaign contributions.Billionaires listed as having interests in the pharmaceutical and healthcare sectors saw their collective net worth increase by 47 percent. During 2013, they spent more than $500 million lobbying policy makers in Washington and Brussels.Oxfam is concerned that the lobbying power of these sectors is a major barrier in the way of reforming the global tax system and of ensuring intellectual property rules do not lead to the world’s poorest being denied life saving medicines.There is increasing evidence from the International Monetary Fund, among others, that extreme inequality is not just bad news for those at the bottom but also damages economic growth.Oxfam will today hold a joint symposium Rising Inequality in the Global South with Oxford University. Speakers include Donald Kaberuka, President of the African Development Bank and Lady Lynn Forester de Rothschild.

രാജ്യത്തും ആഗോളതലത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ആഗോളദാരിദ്ര്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ കോൺഫെഡറേഷനായ ഒക്സ്ഫാമിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ്ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്‌. റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച്ലോകത്തെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി എട്ട്വ്യക്തികളുടെ കൈവശമാണ്‌. ഇതാകട്ടെ ലോകജനസംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ പകുതിപ്പേരുടെ അതായത്‌ 360 കോടി ജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ആകെ സമ്പത്തിന്തുല്യം. ഇതിൽ ആറുപേർ അമേരിക്കൻ ബിസിനസുകാരും ഒരാൾ സ്പെയിനിലെയും മറ്റൊരാൾ മെക്സിക്കോയിലെയും വ്യവസായ പ്രമുഖരുമാണ്‌. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്മേധാവി ബിൽഗേറ്റ്സ്‌, ഫെയ്സ്ബുക്ക്ഉടമ മാർക്ക്സക്കർ ബർഗ്ഗ്‌, ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ്ബിസോസ്എന്നിവർ ഇതിൽപ്പെടും.
ലോകത്ത്സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ കണക്കെടുപ്പാണ്ഒക്സ്ഫാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്‌. ഇവരുടെ തന്നെ കണക്കനുസരിച്ച്ഇന്ത്യയിലും പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വർധിച്ചുവരികയാണ്‌.  റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച്മൊത്തം സമ്പത്തിന്റെ 58 ശതമാനവും ഒരു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന അതിസമ്പന്നരുടെ പക്കലാണ്‌. ഇവിടത്തെ 57 ശതകോടീശ്വരന്മാർ കയ്യടക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത്ജനസംഖ്യയുടെ 70 ശതമാനം പേരുടെ കൈവശമുള്ള സമ്പത്തിന്തുല്യമാണ്‌. രാജ്യത്ത്മൊത്തം 87 ശതകോടീശ്വരന്മാരാണുള്ളത്‌. മുകേഷ്അംബാനി, ദിലീപ്ഷാംഗ്വി, അസിം പ്രേംജി എന്നിവർ ശതകോടീശ്വര പട്ടികയിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്

Prof. John Kurakar

No comments: