Pages

Thursday, July 18, 2019

വിഷ മത്സ്യം തിന്നാൻ വിധിക്കപെട്ട മലയാളി.


വിഷ മത്സ്യം  തിന്നാൻ വിധിക്കപെട്ട മലയാളി.

വിഷ പച്ചക്കറിക്ക് പിന്നാലെ  വിഷ മത്സ്യവും തിന്നാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട് മലയാളി ഇന്ന്  നിലവിളിക്കുകയാണ് . കേരളത്തിലെ മത്സ്യ ഉപഭോഗം മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത തരത്തില് വര്ധിച്ചതോടെ മീനിൽ വിഷം ചേർക്കുന്ന പരിപാടിയും വ്യാപകമായി ..സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരി ഏഴ് ലക്ഷം ടണ് മത്സ്യമാണ് ഒരു വര്ഷം വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോള് പത്ത് ലക്ഷം ടണ്ണിലധികം  വേണം. വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിനു പുറമെയാണിത്. ആവശ്യത്തിന് മത്സ്യം കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളില് നിന്നു  ലഭിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിന്റെ ആഴക്കടലില് ആവശ്യത്തിന് മത്സ്യം ഉണ്ട്. പക്ഷേ, മത്സ്യബന്ധനത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂറ്റന് ബോട്ടുകളില് അധികവും തമിഴ്നാട്ടിലേതാണ്. അതിനാല് കേരളതീരത്തുനിന്നു പിടിക്കുന്ന മത്സ്യം അധികവും ചെന്നെത്തുന്നതു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും.    കൂറ്റന് ബോട്ടുകള് ആഴക്കടല് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയാല് തിരികെ എത്താന് രണ്ട് മാസം കഴിയും. പിടികൂടുന്ന മത്സ്യം അമോണിയ ചേര്ത്ത ഐസിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യം കരയ്ക്കെത്തിച്ചാലും ചീയാതിരിക്കാന് രാസവസ്തുക്കള് പുരട്ടണം. ഇതിനാണ് മൃതദേഹം കേടുകൂടാതിരിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോര്മാലിന് എന്ന രാസവസ്തു തളിച്ച് മീന് കേരള വിപണിയില് എത്തിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ വിപണിയില് കര്ണാടക, ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നു മത്സ്യം എത്തുന്നുണ്ട്. ആന്ധ്രയില് നിന്ന് കൊണ്ടുവരാന് മൂന്ന് ദിവസമെടുക്കും. ചീഞ്ഞ മത്സ്യം രാസവസ്തുക്കള് തളിച്ച് എത്തിക്കുന്നതായി ഇതില് നിന്നു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് ഒരു ദിവസം മത്സ്യവിപണന മേഖലയില് നടക്കുന്നത്. വിഷം കലര്ത്തുന്നതില് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് നിസ്സഹായരാണ്. ബോട്ടുടമകള് നല്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുമായാണ് ഇവര് ആഴക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നത്.  മലയാളി ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നത് 2500 ടണ് മൽസ്യമാണ് .കേരളത്തിലെ 90 ശതമാനം അടുക്കളകളിലുമെത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളില് മാരക വിഷം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് വസ്തുത. അമോണിയ, ഫോര്മലിന്, ബെന്സോയേറ്റ് തുടങ്ങിയ കൊടുംവിഷം വലിയ തോതില് കലര്ത്തിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.  മീന് കേടുകൂടാതെ ‘ഫ്രഷ്ആയി ഹാര്ബറിലെത്തിക്കാന് ഫോര്മാലിനെ ആശ്രയിച്ചതോടെയാണ് ഈ മാരക വിഷം മത്സ്യവിപണന മേഖലയിലും വ്യാപകമായത്. മൃതദേഹങ്ങള് കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫോര്മാലിന് എന്ന കൊടുംവിഷത്തിന്റെ വീര്യം മത്സ്യം വേവിച്ചാല് പോലും കെടില്ല. മീന് കൂടുതല് ദിവസം വെക്കണമെങ്കില് കൂടുതല് ഫോര്മാലിന് എന്നതാണ് മൊത്തകച്ചവടക്കാരുടെ ഫോര്മുല. മീനിന്റെ കണ്ണും ചെകിളയും ഉള്പ്പെടെ ഫ്രഷ്. എന്നാല് ഫോര്മാലിന് അടങ്ങിയ മീന് സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അര്ബുദം ഉള്പ്പെടെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങള്. കരള്, വൃക്ക, നാഡീവ്യൂഹം തുടങ്ങിയവയേയും ഈ മാരകവിഷം തകര്ക്കും. സോഡിയം ബെന്സോയേറ്റ് ഇതിനേക്കാള് മാരകമാണ്. ജനിതക വൈകല്യമുള്പ്പെടെ തലമുറകളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കൊടുംവിഷമാണ് ബെന്സോയേറ്റ്. അര്ബുദവൂം അകാല വാര്ധക്യവും തുടങ്ങി ഒരു ജനതയുടെ പ്രസന്നതയെ തന്നെ ഈ വിഷം നശിപ്പിക്കും. മലയാളി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളില് ഏറ്റവും പ്രധാനം മീനിലെ ഈ കൊടുംവിഷം തന്നെയാണ്. സ്വന്തം ജനത നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നം പക്ഷേ സര്ക്കാര് വളരെ ലാഘവത്തോടെ തള്ളുകയാണ് വര്ഷങ്ങളായി ചെയ്യുന്നത്. അര്ബുദ രോഗികളെ ചൂണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിലെ പച്ചക്കറി കര്ഷകരേയും കോഴി ഫാം ഉടമകളേയും പഴിചാരുകയാണ് പതിവ്. എന്നാല് പകല് കൊള്ളക്കായി കൊടുംവിഷം ചേര്ക്കുന്ന മത്സ്യ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരെ നിലക്ക് നിര്ത്താന് സര്ക്കാര് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല.
ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളില് പരിശോധന കര്ശനമാക്കിയാല് തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വിഷ മീനുകള് എത്തുന്നത് സര്ക്കാരിന് തടയാനാകും. എന്നാല് മൊത്തക്കച്ചടവടക്കാര് കാണേണ്ടതു പോലെ കാണുന്നതിനാല് പരിശോധനകള് പേരിന് മാത്രമാകുന്നതാണ് സ്ഥിതി.കേരളത്തില് വിഷലിപ്ത മത്സ്യം വിപണനം ചെയ്യാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് തീരുമാനമെടുത്താല് തീരുന്നതാണ് യഥാര്ത്ഥത്തില് മത്സ്യവിപണന മേഖലയിലെ പ്രശ്നം. 85 ശതമാനം പേര് മത്സ്യം കഴിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത്, ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തില് സര്ക്കാര് ഇത് ഗൗരവമായി കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ?കര്ശന നിയമങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, അവ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാന്കൂടി കഴിഞ്ഞാല് മാത്രമേ നിയമത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ചാണ് മലയാളിയെ നിത്യരോഗികളാക്കി ആശുപത്രികളിൽ തളച്ചിടുന്നത് .

പ്രൊഫ്. ജോൺ കുരാക്കാർ

KOTTARAKARA LIONS CLUB


BOBBY KURAKAR EELECTED AS THE PRESIDENT OF THE KOTTARAKARA LIONS CLUB
കൊട്ടാരക്കര ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രെസിഡന്റായി  ബോബി കുരാക്കാർ തെരഞ്ഞടുക്കപെട്ടു


Inauguration of golden jubilee celebrations of kottarakkara lions club by honourable MP Sri N K Premachandran & Installation of new office bearers by MJF Ln C A Alex kuriakose. Mr. Bobby Kurakar is selected ass the president of the Kottarakara Lions Club.

Secretary

നേര് നിരങ്ങിയേ വരികയുള്ളൂ, അതിപ്പോള്‍ വന്നു കഴിഞ്ഞു: പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവ

നേര് നിരങ്ങിയേ വരികയുള്ളൂ, അതിപ്പോള്വന്നു കഴിഞ്ഞു:
 പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവ


മലങ്കര സഭ ഇന്ന് സ്വതന്ത്രയാണ്. ആരുടെയും കീഴിലല്ല. നമ്മുടെ പൂര്വ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാര്ത്ഥനയും ഉപവാസവും നേരിന്റെ വഴിയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരവും ഒക്കെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹ സ്രോതസ്സുകളാണ്. ഗ്രാമ്യ ഭാഷയില്ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, നേര് നിരങ്ങിയേ വരികയുള്ളൂ എന്ന്. അതിപ്പോള്വന്നു കഴിഞ്ഞു.

കാതോലിക്കാ ദിന വിഹിതം കൊടുക്കുമ്പോള്തുകകളേക്കാള്പങ്കാളിത്തത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം. പുരാതന കാലത്ത് യഹൂദന്മാര്‍ 20 ശേക്കെല്കൊടുത്തിരുന്നു. നമ്മുടെ സഭ അല്ലാതെ മറ്റേത് സഭയാണ് കാതോലിക്ക ദിന ധനസമാഹരണവും അതിന്റെ കണക്കുകളും ഇത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു ജനങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ബജറ്റില്വക കൊള്ളിക്കാതെയോ ജനങ്ങള്അറിയാതെയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അമേരിക്കൻ  ഭദ്രാസനങ്ങളും  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഭാമക്കളും വിശ്വാസപൂര്വ്വം പ്രാര്ത്ഥനയോടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അമേരിക്കന്ഭദ്രാസനങ്ങളിലെ സഭാ ജനങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ട്. മഹാപ്രളയകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവായ്വുകള്കണ്ടതാണ്. സത്യവും നീതിയും പുലര്ത്തി തന്നെ മുന്പോട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം എല്ലാ വസ്തുതകളും കണക്കിലെടുത്തു വിധിന്യായത്തില്എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചു വിധി പറഞ്ഞത്.

അമേരിക്കൻ നോര്ത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനം ഇതുവരെ നല്കിയ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങള്ക്കും നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് പരി. ബാവ ഉപസംഹരിച്ചത്.സഭയുടെ ഫിനാന്ഷ്യല്കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ജോഷ്വാ മാര്നിക്കോദിമോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ, കാതോലിക്കാ ദിനാചരണവും സമാഹരണവും ഒക്കെ സഭാ മക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും നിദാനമാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഭദ്രാസന ജനങ്ങളും വൈദികരും സഭ പിതാവിനോട് ചേര്ന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ സന്ദേശമാണ് നല്കുന്നത്.

വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാ. ഡോ. എം. . ജോണ്കോടതി വ്യവഹാരങ്ങള്ക്കിടയിലും സഭ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കു കൂടുതല്പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. ഭദ്രാസനത്തില്നിന്ന് ഇത്തവണ ടാര്ജറ്റ് തികയുന്നു എന്ന് കാണുന്നതില്സന്തോഷമുണ്ട്. കാതോലിക്കാ ദിന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടവകകളില്നിന്ന് വരുന്ന വിഹിതം വഴിമാറ്റി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് വിനിയോഗിക്കുവാന്ഇടയാകരുത്. മഹാപ്രളയത്തിന്റെ കാലത്ത് മൊത്തം 14 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. അഞ്ചുകോടിയും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആയിരുന്നു. അതില്തന്നെ നാലുകോടിയോളം അമേരിക്കന്ഭദ്രാസനങ്ങളില്നിന്നായിരുന്നു. ഭദ്രാസനങ്ങളില്നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്നിന്നും സ്കൂളുകളില്നിന്നും ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ച് ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത മാരുമായും വൈദികരുമായും ഒക്കെ ചര്ച്ച ചെയ്തതിനുശേഷം ഏറ്റവും യോഗ്യരായവര്ക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

തുടര്ന്ന് ഭദ്രാസനത്തിലെ വിവിധ ഇടവകകളില്നിന്നും വന്ന വൈദികരും പ്രതിനിധികളും പരി. ബാവയുടെ അടുത്തെത്തി ഇടവക വിഹിതങ്ങള്കൈമാറി. ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാ. ഡോ. വര്ഗീസ് എം. ഡാനിയല്സ്വാഗതം ആശംസിച്ച് യോഗ പരിപാടികള്നിയന്ത്രിച്ചു. ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷന്സഖറിയ മാര്നിക്കോളോവോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത നന്ദി പ്രകാശനം നിര്വഹിച്ചു.

സഭാ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ റോയി എണ്ണച്ചേരില്‍, ജോര്ജ് തുമ്പയില്‍, ജോസഫ് എബ്രഹാം, കൗണ്സില്അംഗങ്ങളായ ഫാ. മാത്യു തോമസ്, ഡോ. ഫിലിപ്പ് ജോര്ജ്, സജി എം. പോത്തന്‍, സാജന്മാത്യു, സന്തോഷ് മത്തായി, പരി. കാതോലിക്ക ബാവയുടെ സെക്രട്ടറി ഫാ. ജിസ് ജോണ്സണ്എന്നിവരും വേദിയില്സന്നിഹിതരായിരുന്നു.കാതോലിക്കാ ദിന ധനസമാഹരണം വഴി സഭയുടെ അടിമുടിയുള്ള അഭിവൃദ്ധിയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാര്ത്തോമാ പൗലോസ് ദ്വിതീയന്കാതോലിക്കാ ബാവ പ്രസ്താവിച്ചു.

ലിന്ഡന്സെന്റ് മേരീസ് ഓര്ത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തില്നോര്ത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്കന്ഭദ്രാസനത്തിലെ ദേവാലയങ്ങളില്നിന്നുള്ള വിഹിതം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനു മുന്നോടിയായി അധ്യക്ഷപ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു പരി. കാതോലിക്ക ബാവ. സഭയ്ക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് വളരെ സുതാര്യമാണ്. സഭയുടെ ഭൗതികമായ വളര്ച്ചയ്ക്കും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങള്ക്കും, ജനോപകാര പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും ഒക്കെയായി കാതോലിക്കാ ദിന സംഭാവനകളെ ചാനല്ചെയ്യാറുണ്ട്. കാതോലിക്ക സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികാസ പ്രക്രിയയില് ധനസമാഹരണത്തിന് ഏറെ സ്ഥാനമുണ്ട്.

1912-ല്കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം പല നാളുകളായി പലതരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങള്ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, അവക്കൊക്കെയും അന്ത്യം കുറിച്ചു കൊണ്ടു രണ്ടു മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഭാരതത്തിന്റെ അത്യുന്നത നീതിപീഠം വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഒരു മാസം മുന്പ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ജസ്റ്റിസുമായി സംഭാഷണത്തിനിടെ   ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ തര്ക്കം സുപ്രീംകോടതിയും വിഘടിത വിഭാഗവും തമ്മിലാണ് എന്നാണ്.സെന്റ് മേരീസ് ഇടവക വികാരി ഫാ. സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില്ഇടവക ജനങ്ങള്സമ്മേളന നടത്തിപ്പിനായി മികച്ച ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത

 പ്രൊഫ്. ജോൺ കുരാക്കാർ